ANBI status

Bestuur van de loge:

Voorzitter: J. de Vries
Secretaris: D.A. Gbansé
Penningmeester: P. van Heese

Adres: Lanen 28 8861 CD Harlingen

Kvk no.: 40.000.636
RSINno.: 003904519