Hoe werken vrijmetselaren ?

De Loge Deugd en IJver komt wekelijks bijeen op de dinsdagavond. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en kan duren tot plm. 23.00 uur. Bij toetreding aan onze loge wordt uitgelegd dat ieder lid in principe aan alle logeavonden deelneemt, maar een verplichting is dit zeker niet. Het officiële gedeelte begint doorgaans om 20.00 uur, maar daarvoor is er al ruim de tijd om informeel met elkaar van gedachten te wisselen of de laatste wetenswaardigheden te delen.

DSC02120

Twee soorten bijeenkomsten
Het streven is het officiële gedeelte rond 22.00 uur af te sluiten, waarna nog geruime tijd wordt nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Loges kennen in principe twee soorten bijeenkomsten; de rituele bijeenkomst en de comparitie. Het grote verschil tussen deze twee wordt hieronder uitgelegd.

Comparitie
De reguliere bijeenkomsten worden comparities genoemd – van ‘samen verschijnen’. Op deze avonden vormt een zogenaamd ‘bouwstuk’ het middelpunt. Een dergelijke presentatie of lezing kan gaan over een maatschappelijk of een levensbeschouwelijk onderwerp, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de relevante vrijmetselaarsideeën daarover. Ook persoonlijke ontboezemingen krijgen de ruimte, waarbij de spreker ernaar streeft ze zo te brengen dat ook het inzicht van anderen erdoor wordt verdiept.

Na de presentatie wordt de gedachtewisseling ruimte gegeven. De opzet van de logeavond is zo dat er geen situatie van een spreker en luisteraars ontstaat, maar dat er gezamenlijk op ordentelijke wijze van gedachten kan worden gewisseld over het aangesneden onderwerp.

Regelmatig komen serieuze onderwerpen aan de orde op een logeavond. Daarbij heeft ieder lid de absolute zekerheid dat hij ook zijn diepste gevoelens kan tonen en daarvoor waardering en respect krijgt. Een andere zekerheid is dat het in de loge besprokene binnen de deuren van de loge blijft. Het wordt niet doorverteld in de ‘buitenwereld’. Dit besloten karakter is er mede de oorzaak van dat de vrijmetselarij geregeld wordt verweten een ‘geheime organisatie’ te zijn. Dit is dus niet het geval. De privacy van de leden staat gewoon hoog in het vaandel, hetgeen een open gedachtewisseling sterk bevordert.

leerling

Ritueel
Naast de reguliere bijeenkomsten vindt regelmatig een plechtig ritueel plaats, waaraan de leden in stemmige kleding deelnemen. Bij Deugd en IJver bestaat die uniforme kledij uit een rokkostuum of een (normaal) donker kostuum. Het ritueel hoort bij hoogtijdagen van de vrijmetselaar: de aanneming van een nieuw lid, de verdere stappen in zijn vrijmetselaarschap, de viering van de naamdagen van schutspatronen, het afscheid van een overleden broeder, etcetera. Aan de sfeervolle uitvoering van het ritueel wordt veel zorg besteed en het is iets wat de vrijmetselarij wezenlijk onderscheidt van andere clubs of verenigingen. Het is ook bij deze gelegenheden dat de vrijmetselaren zich tooien met het kenmerkende schootsvel en de witte handschoenen. Is bij de rituele bijeenkomsten het ‘uniform’ min of meer verplicht, bij de reguliere bijeenkomsten volstaat “normale” vrijetijdskleding.