Contact

Als u persoonlijk contact wilt, dan kunt u zich wenden tot de secretaris:

Loge Deugd en IJver
Lanen 28
8861 CD Harlingen
Email: secretaris@deugdenijver.nl

Wilt u informatie over het lidmaatschap van onze loge of de vrijmetselarij in het algemeen kunt u mailen naar secretaris@deugdenijver.nl

Mapslanen

Wist u overigens, dat u niet wordt uitgenodigd voor het lidmaatschap? Belangstellenden moeten zich zelf aanmelden.

KenuZelve

Naar ANBI status