LOGE DEUGD EN IJVER
NR. 27 HARLINGEN

ANBI status

Dagelijks bestuur van de loge:
Voorzitter: J.P. Deen
Secretaris: G.G. de Wal
Penningmeester: P. van Heese

Adres:
Loge Deugd en IJver
Lanen 28
8861 CD Harlingen

Kvk no.: 40.000.636

RSINno.: 003904519

Download 2020 Standaardformulier Publicatieplicht Vrijmetselaarsloges

Download 2020 Financieel overzicht ANBI