LOGE DEUGD EN IJVER
NR. 27 HARLINGEN

Bijeenkomsten

De Loge Deugd en IJver komt wekelijks bijeen in hun logegebouw De Gouden Engel op de dinsdagavond. Bij toetreding tot onze loge wordt verwacht dat ieder lid in principe aan alle logeavonden deelneemt. Het officiële gedeelte begint om 20.00 uur, maar ruim voor deze tijd is er gelegenheid om informeel met elkaar van gedachten te wisselen of de laatste wetenswaardigheden te delen.

Elke loge kent twee soorten bijeenkomsten: de rituele bijeenkomst en de comparitie. Deze duren tot ongeveer 22.00 uur. Ook hierna is er nog gelegenheid om nog gezellig even na te praten met elkaar.

Een rituele bijeenkomst vindt plaats in stemmige kleding en er wordt zoals de naam aangeeft een van de ritualen opgevoerd. Dit rituaal hoort bij hoogtijdagen van de vrijmetselaar: de aanneming van een nieuw lid, de verdere stappen van een van de leden in zijn vrijmetselaarschap, de viering van de naamdagen van schutspatronen, het afscheid van een overleden broeder, etcetera. Aan de sfeervolle uitvoering van het rituaal wordt veel zorg besteed en het is iets wat de vrijmetselarij wezenlijk onderscheidt van andere clubs of verenigingen. Het is ook bij deze gelegenheden dat de vrijmetselaren zich kleden met het kenmerkende schootsvel en de witte handschoenen.

De reguliere bijeenkomsten worden comparities genoemd – van ‘samen verschijnen’. Vrijmetselaars dragen dan gewoon hun dagelijkse kleding. Op deze avonden vormt een zogenaamd ‘bouwstuk’ het middelpunt. Dit is een korte presentatie of lezing over een maatschappelijk of levensbeschouwelijk onderwerp. Ook persoonlijke ontboezemingen krijgen de ruimte, waarbij de spreker ernaar streeft ze zo te brengen dat ook het inzicht van anderen erdoor wordt verdiept.

Na de presentatie vinden gedachtewisselingen tussen de leden plaats. Door de opzet van de logeavond loopt dit ordentelijke en vooral ook zonder een ander te overtuigen van een eigen standpunt. Hierbij komen met regelmaat serieuze en persoonlijke onderwerpen aan de orde. Ieder lid heeft de absolute zekerheid dat hij ook zijn diepste gevoelens kan tonen en daarvoor waardering en respect krijgt, want vrijmetselaren kennen een geheimhouding. Datgene wat in de loge besproken wordt, blijft binnen de deuren van de loge.

Door dit besloten karakter is het misverstand ontstaan dat de vrijmetselarij een ‘geheime organisatie’ is. Maar de privacy van de leden staat gewoon hoog in het vaandel om zo een open gedachtewisseling te bevorderen.

Nederlandse Orde van Vrijmetselaren

De vrijmetselaarsloges in Nederland (dus ook de loge Deugd en IJver) zijn verenigd in Orde van Vrijmetselaren in het Koninkrijk der Nederlanden en bestaat meer dan 250 jaar. Zij is daarmee één van de oudste verenigingen in ons land en maakt op haar beurt weer deel uit van een mondiale organisatie. Hierdoor hebben leden van de Nederlandse loges in principe toegang tot alle loges in de wereld.

Een schat aan informatie over Nederlandse Orde van Vrijmetselaren is te vinden op de website. Deze site bevat ook veel nadere informatie over de vrijmetselarij en informeert waar andere Nederlandse vrijmetselaarsloges te vinden zijn.