LOGE DEUGD EN IJVER
NR. 27 HARLINGEN

Arbeidstafel

Vanwege de landelijke Corona maatregelen zijn alle activiteiten van de loge tot en met 14 januari gestaakt.

JANUARI

Di 18-01 3e graad bouwstuk ‘Samenhang van de drie inwijdingsgraden’

Di 25-01 1e graad bouwstuk ‘Weet hij, dat hem beproevingen wachten?’

Overig nieuws

Zondag 14 november. Na een overleg in het bestuur, over de onlangs afgekondigde coronamaatregelen van het kabinet, heeft het bestuur besloten de komende 3 weken fysiek niet bijeen te komen in het logegebouw. Met de nieuwe regels acht het bestuur het niet verantwoord om de comparitieavonden op normale wijze doorgang te laten vinden, daar we de veiligheid met de nu geldende regels, in de Voorhof met al zijn beperkingen niet kunnen waarborgen. De gezondheid van onze broeders staat nu even voorop. Wij wachten de eerstvolgende persconferentie, met de nieuwe besluiten hierin, eerst af.

Woensdag 13 oktober was er een voorlichtingsavond voor belangstellenden met een “Rituaal voor Profanen”. Dit rituaal is uniek in Nederland en vergelijkbaar is met andere ritualen uit de vrijmetselarij. Deze avond mocht zich verheugen in een zeer grote belangstelling en hoewel alleen mannen lid kunnen worden van onze loge, waren ook vrouwen deze avond welkom en goed vertegenwoordigd. Na de opvoering was er nog ruime gelegenheid om met vrijmetselaars in gesprek te gaan onder het genot van en hapje en drankje. Een journalist van de Leeuwarder Courant heeft over deze avond een zeer lezenswaardig artikel gepubliceerd. Download hier het betreffende artikel.

Dinsdag 23 september hebben wij na een lange periode van corona beperkingen met een sfeervol en indrukwekkend rituaal weer een nieuwe kandidaat in mogen wijden en aan mogen nemen. Iedereen is zeer verheugd dat hij als leerling vrijmetselaar onze Noorder kolom komt versterken.

Zondag 5 september verzorgt onze voorzitter John Deen, oud huisarts op Vlieland, de Preek van de Leek. Naar aanleiding hiervan heeft het dagblad Trouw een interview met hem gepubliceerd. Download hier het betreffende artikel.

Het tijdschrift V/M is een tijdschrift dat alle vrijmetselaars in Nederland tien keer per jaar ontvangen. In de maand september wordt er in aanloop naar de dag van de vrijmetselaars op 11 september een een gratis exemplaar uitgegeven die ook voor niet-vrijmetselaars interessant is. Download hier het profanennummer van het Algemeen Maçoniek Tijdschrift V/M van september 2021.